Me dt. 18.05.2018 (E Premte) fillojnë ligjeratat për lëndën“Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik” me Prof.dr.Nazmi MUSTAFA

Orari i ligjeratave vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) në programin:

  Biznes dhe Menaxhment me specializime:

  • Menaxhment Gjeneral Internacional
  • Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

Orari i ligjeratave Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik
Shkarko

 

 


 

Me dt. 20.04.2018 (E Premte)fillojn ligjeratat për lëndën“Menaxhimi i Burimeve Njerëzore” 

 

Orari i ligjeratave vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) në programin:

  Biznes dhe Menaxhment me specializime:

  • Menaxhment Gjeneral Internacional
  • Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

Orari i ligjeratave Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Shkarko

 


Me dt. 30.03.2018 (E Premte)  fillojn ligjeratat për lëndën “Interkultura dhe etika në biznes” me Prof.asoc.dr.Bedri BAHTIRI

Orari i ligjeratave vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) dhe vitit të dytë (Regjistruar 2016/2017) në programin:

  Biznes dhe Menaxhment me specializim:

  • Menaxhment Gjeneral Internacional
Orari i ligjeratave Interkultura dhe etika në biznes
Shkarko

 


 

Të nderuar studentë të studimeve Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus”  ju informojë se me dt. 30.03.2018 (E Premte)  fillojn ligjeratat për lëndën “Menaxhimi i riskut në institucione financiare” me Prof.ass.dr.Esat DURGUTI.

 

Orari i ligjeratave vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) dhe vitit të dytë (Regjistruar 2016/2017) në programin:

 Biznes dhe Menaxhment me specializim:

  • Financa, Banka dhe Kontabilitet
Orari i ligjeratave Menaxhimi i riskut në institucione financiare
Shkarko

 


 

 

Të nderuar studentë të studimeve Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojë se me dt. 23.02.2018 (E Premte) fillojn ligjeratat për lëndën “Analiza e Investimeve dhe Menaxhimi i Portfolios”

Orari i ligjeratave vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) dhe vitit të dytë (Regjistruar 2016/2017) në programin:

Biznes dhe Menaxhment me specializim:

· Menaxhment Gjeneral Internacional

Orari i ligjeratave Analiza e Investimeve dhe Menaxhimi i Portfolios
Shkarko

Të nderuar studentë të studimeve Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojë se me dt. 23.02.2018 (E Premte) fillojn ligjeratat për lëndën “Paraja, Bankat dhe Tregjet Financiare” me Prof.ass.dr.Esat DURGUTI.

Orari i ligjeratave vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) dhe vitit të dytë (Regjistruar 2016/2017) në programin:

Biznes dhe Menaxhment me specializim:

· Financa, Banka dhe Kontabilitet

Orari i ligjeratave Paraja, Bankat dhe Tregjet Financiare
Shkarko

Të nderuar studentë ju informojë se me dt. 26 Janar 2018 (E Premte) fillojnë ligjeratat për lëndën “Shkrim Akademik – Shkathtësi në shkrimin e raporteve profesionale” me Prof.ass.dr.Donika DABISHEVCI.

Orari i ligjeratave vlen për studentët e nivelit Master të vitit të Parë (të regjistruar në vitin akademik 2017/2018) dhe të Dytë (të regjistruar në vitin akademik 2016/2017) në programin:

Biznes dhe Menaxhment me specializime:
• Menaxhment Gjeneral Internacional
• Financa, Banka dhe Kontabilitet

Orari i ligjeratave Master Shkrim Akademik
Shkarko

Të nderuar studentë të studimeve Master të Kolegjit tė Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojë se me datë 01 Dhjetor 2017 (E Premte) fillon viti i ri akademik 2017/2018 në nivelin e studimeve Master me ligjeratat për lëndën “Menaxhimi i Financave Ndërkombëtare”.

Orari i ligjeratave për studentėt e regjistruar në vitin akademik 2017/2018 në programin:

Biznes dhe Menaxhmet me specializime:
· Menaxhment Gjeneral Internacional
· Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

Orari i ligjeratave për studentėt e vitit të dytë të studimeve Master të rregjistruar në vitin akademik 2016/2017 në programin:

Biznes dhe Menaxhmet me specializime:
· Menaxhment Gjeneral Internacional
· Financa, Banka dhe Kontabilitet