Programet e Studimeve

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” është Institucion i Arsimit të Lartë në Kosovë, në fushën e shkencave ekonomike, menaxheriale internacionale dhe i pranonë të gjitha sfidat që i parashtron edukimi modern për pajisjen e të rinjve me dije nga menaxhimi dhe ndërmarrësia për biznes ndërkombëtar dhe shkathtësi të mjaftueshme të ngritjes profesionale dhe shkencore në pajtim me kërkesat dhe standardet e tregut ndërkombëtar të punës. Ne ofrojmë studime universitare për nivelin Bachelor në Kampusin e Prishtinës dhe Dega në Podujevë  dhe studime universitare Master në Kampusin e Prishtinës.

Të gjitha programet e Kolegjit janë të Akredituara nga Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA) dhe Licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT).

Bachelor:

     BIZNES DHE MENAXHMENT me programe:

  • Menaxhment Gjeneral Internacional
  • Financa dhe Banka
  • Kontabilitet dhe Auditim

Master:

      BIZNES DHE MENAXHMENT me programe:

  • Menaxhment Gjeneral Internacional
  • Financa, Banka dhe Kontabilitet