Orari i ligjeratave

Të nderuar student informoheni se procesi mësimor për Semestrin Veror të vitit akademik 2017/2018 fillon me dt. 12 mars 2018 (E Hëne).

Te publikuar keni orarin sipas programit: Biznes dhe Menaxhment me specializime: Menaxhment Gjeneral Internacional, Financa dhe Banka dhe Kontabilitet dhe Auditim.

Informata shtesë:

1. Për obligimet administrative të semestrit veror duhet të paraqiteni dhe t’i kryeni në administratë;

2. Regjistrimi i semestrit përkatës të cilin e vijoni është i obliguar, prej dt. 12.03.2018 – 16.03.2018;

3. Përcaktimi i lëndës zgjedhore në semestrin përkatës të cilin e vijoni është i obliguar, prej dt. 12.03.2018 – 16.03.2018;

4. Pagesën e këstit vijues obligoheni ta bëni me rastin e regjistrimit të semesterit, prej dt. 12.03.2018 – 16.03.2018;

Orari i ligjeratave Bachelor në Kampusin Prishtinë.

Orari i ligjeratave Bachelor në Kampusin Podujevë.

Orari i ligjeratave Master në Kampusin Prishtinë.