Bibloteka Elektronike

Qasja në Biblioteka Elektronike mundësohet në mënyra të ndryshme. Disa janë të hapura për publikun e gjerë dhe disa kërkojnë abonine në forma të ndryshme. Kolegji Globus siguron për studentët e vet qasje në libraritë elektronike të poshtë-listuara si dhe të tjera me qasje nga objektet e Kolegjit Globus në Prishtinë dhe Podujevë.

 

Database EBSCO ofron një numër të madh të bazave të të dhënave bibliografike me tekst të plotë, prej më shumë se 60.000 botuesve nga mbarë bota.

Më shumë>>

 

 

Libraria OECD është librari OECD online e integruar për libra, revista, punime dhe statistika.
Është gjithashtu portë për analiza dhe baza e të dhënave të OECD’s.

» më shumë…

 

IMF e-Libraria ka të publikuara më shumë se 11,000 botime, siguron qasje të plotë në bazën e të dhënave statistikore të FMN-së, një burim i rëndësishëm për studim ekonomik dhe analiza.

» më gjerësisht ..

 

 

Cambridge Journals Online ofron qasje në koleksionin multi-diciplinor mbi 330 revista të cilat mbulojnë temat mbi shkencën, teknologjinë, mjekësinë, humanizmin dhe shkencat sociale.
» më gjerësisht …

 

 

Edward Elgar ofron  e-libra dhe revista të publikuara.Publikime mbi ligjin, biznesin, ekonominë dhe shkencat sociale.