Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus”  ju informojë se me dt. 12.05.2018 (E shtune) në ora 11.00 AM  – Amfiteatri nr.1 do të organizohet provimi “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore””

 Orari i provimit vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) në programin:

ü  Biznes dhe Menaxhment me specializim:

  • Menaxhment Gjeneral Internacional
  • Financa, Banka dhe Kontabilitet

 


 

Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus”  ju informojë se me dt. 14.04.2018 (E shtune) në ora 10.00 AM  – Salla nr.1 do të organizohet provimi “Menaxhimi i riskut në institucione financiare” me Prof.ass.dr.Esat DURGUTI.

 Orari i provimit vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) dhe vitit të dytë (Regjistruar 2016/2017) në programin:

  Biznes dhe Menaxhment me specializim:

  • Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

 


Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus”  ju informojë se me dt. 14.04.2018 (E shtune) në ora 10.00 AM  – Amfiteatri nr.1 do të organizohet provimi “Interkultura dhe etika në biznes” me Prof.asoc.dr.Bedri BAHTIRI

 

 Biznes dhe Menaxhment me specializim:

  • Menaxhment Gjeneral Internacional

Orari i provimeve Prill 2018
Shkarko


Të nderuar student gjeni Orarin e afatit të rregullt të provimeve –  Prill 2018  për nivelin e studimeve Master – Qendra Prishtinë.

Vërejtje:        

  1. Afati për paraqitjen e provimeve fillon me dt. 29 mars 2018 (E Enjte) deri më dt. 06 prill 2018 (E Premte) prej orës 10.00 – 18.00 (vetëm gjatë ditëve të punës);
  2. ID e Kolegjit jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimeve në administratën e Kolegjit;
  3. Obligimet financiare duhet t’i  përmbyllni sipas kontratës;
  4. Mos respektimi i rregullave sipër nuk do t’ju mundësojë paraqitjen e provimeve dhe  e humbni të drejtën e shfrytëzim

Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus”  ju informojë se me dt. 15.02.2018 (E Enjte) ne ora 18.30 do të organizohet provimi “Shkrim Akademk” me Prof.ass.dr.Donika DABISHEFCI

 Orari i provimit vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) dhe vitit të dytë (Regjistruar 2016/2017) në programin:

BIZNES DHE MENAXHMENT me specializime:
1. Menaxhment Gjeneral Internacional
2. Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

 

Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojmë se me dt.21 Janar 2018 (E Shtune) në ora 10.00 do të organizohet provimi “Teoria dhe praktikat e Menaxhmentit”.

Provimi vlen për studentët e programit:

BIZNES DHE MENAXHMENT me specializime:
1. Menaxhment Gjeneral Internacional
2. Financa, Banka dhe Kontabilitet

 


Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojmë se me dt.13 Janar 2018 (E Shtune) në ora 10.00 do të organizohet provimi “Menaxhimi i Financave Ndërkombëtare”.

Provimi vlen për studentët e programit:

BIZNES DHE MENAXHMENT me specializime:
1. Menaxhment Gjeneral Internacional
2. Financa, Banka dhe Kontabilitet