Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojmë se me dt.21 Janar 2018 (E Shtune) në ora 10.00 do të organizohet provimi “Teoria dhe praktikat e Menaxhmentit”.

Provimi vlen për studentët e programit:

BIZNES DHE MENAXHMENT me specializime:
1. Menaxhment Gjeneral Internacional
2. Financa, Banka dhe Kontabilitet

 


Të nderuar studentë në studime Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojmë se me dt.13 Janar 2018 (E Shtune) në ora 10.00 do të organizohet provimi “Menaxhimi i Financave Ndërkombëtare”.

Provimi vlen për studentët e programit:

BIZNES DHE MENAXHMENT me specializime:
1. Menaxhment Gjeneral Internacional
2. Financa, Banka dhe Kontabilitet