Studime Bachelor -Podujevë

Orari i ligjeratave për vitin e parë:

Menaxhment Gjeneral Internacional - Viti I
Shkarko
Kontabilitet dhe Auditim - Viti I
Shkarko
Financa Dhe Banka - Viti I
Shkarko

Orari i ligjeratave për vitin e dytë:

Menaxhment Gjeneral Internacional - Viti II
Shkarko
Kontabilitet dhe Auditim - Viti II
Shkarko
Financa Dhe Banka - Viti II
Shkarko

 

Orari i ligjeratave për vitin e tretë:

Menagjment Gjeneral Internacional - Viti III
Shkarko
Kontabilitet dhe Auditim - Viti III
Shkarko
Financa Dhe Banka - Viti III
Shkarko