DREJT SË ARDHMES ME NE

Me program tre vjeçar për Bachellor Studime – BSc, ne baze të Deklaratës së Bollonjës fitohet e drejta të vazhdohen studimet për Master të cilat do të zgjasin dy vite.

Programet Ju investoni kohën!
Financa dhe Banka

Ky program është konceptuar për të siguruar njohuri të plota të disiplinave kryesore të sistemit të financave dhe bankave, duke vlerësuar fusha të ndryshme funksionale të përfshira në të.

Menaxhment Gjeneral Internacional

Programi ofron lidhshëri mes teorisë dhe praktikave që ofrojnë bazë solide për diversitetin e Menaxhimit Internacional në përgjithësi.

Kontabilitet dhe Auditim

Programi është konceptuar për të rritur njohuritë e studentëve që dëshirojnë të zhvillojnë një karrierë të suksesshme në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.

Menaxhment Gjeneral Internacional

Programi Master zhvillon menaxherët me kompetenca unike ndër-kulturore, të aftë të zbatojnë konceptet e avancuara të menaxhimit ndërkombëtare dhe udhëheqjes në botën e biznesit ndërkombëtar.

Financa Banka dhe Kontabilitet

Studentët do të fitojnë njouhri, aftësi dhe shkathtësi të avancuara lidhur me mjedisin financiar ndërkombëtar në përputhje me nevojat e tregjeve financiare.

Lajmet dhe eventet

Të fundit nga Kolegji Globus

03 nen
TRAJNIM PA PAGESË: MARKETINGU DIGJITAL, NJË MJET THELBËSOR PËR STARTUP 

Në kuadër të aktiviteteve gjatë Javës Globale të Ndërmarrësisë 2017, Kolegji i Menaxhmentit Internacional "Globus" organizon trajnim falas

lexo më shumë
08 nen
Workshop “Entrepreneurship as a career choice of Kosovar youth”

As part of activities during Global Entrepreneurship Week 2017, College of International Management “Globus” organize workshop in cooperation with its partners.

lexo më shumë
lexo lajme tjera