DREJT SË ARDHMES ME NE

Me program tre vjeçar për Bachellor Studime – BA, ne baze të Deklaratës së Bollonjës fitohet e drejta të vazhdohen studimet për Master të cilat do të zgjasin dy vite.

Programet Ju investoni kohën!
Financa dhe Banka

Ky program është konceptuar për të siguruar njohuri të plota të disiplinave kryesore të sistemit të financave dhe bankave, duke vlerësuar fusha të ndryshme funksionale të përfshira në të.

Menaxhment Gjeneral Internacional

Programi ofron lidhshëri mes teorisë dhe praktikave që ofrojnë bazë solide për diversitetin e Menaxhimit Internacional në përgjithësi.

Kontabilitet dhe Auditim

Programi është konceptuar për të rritur njohuritë e studentëve që dëshirojnë të zhvillojnë një karrierë të suksesshme në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.

Menaxhment Gjeneral Internacional

Programi Master zhvillon menaxherët me kompetenca unike ndër-kulturore, të aftë të zbatojnë konceptet e avancuara të menaxhimit ndërkombëtare dhe udhëheqjes në botën e biznesit ndërkombëtar.

Financa Banka dhe Kontabilitet

Studentët do të fitojnë njouhri, aftësi dhe shkathtësi të avancuara lidhur me mjedisin financiar ndërkombëtar në përputhje me nevojat e tregjeve financiare.

Lajmet dhe eventet

Të fundit nga Kolegji Globus

20 kor
KONKURS PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019 - Master

Kolegji i Menaxhmentit Internacional "Globus" shpall konkurs të studimeve universitare Master për regjistrimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2018/2019 për Kampusin në Prishtinë.

lexo më shumë
20 kor
Konkurs për vitin akademik 2018/2019 Bachelor

Kolegji i Menaxhmentit Internacional "Globus" shpall konkurs të studimeve universitare Bachelor për regjistrimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2018/2019.

lexo më shumë
26 kor
Studime universitare dhe certifikim profesional

Vazhdo karrierën në studime universitare dhe certifikim profesional nga Kolegji GLOBUS dhe Instituti KAF

lexo më shumë