Bachelor Podujevë

Të nderuar student bashkangjitur e gjeni Orarin e afatit të rregullt të provimeve – Qershor 2019 për nivelin e studimeve Bachelor – Dega Podujevë.

Provimet zhvillohen prej dt. 17/06/2019 – 28/06/2019.

Shkarko orarin e provimeve:Globus – Podujeve – Orari i provimeve – Qershor 2019

Vërejtje:        

  1. Afati për paraqitjen e provimeve fillon me dt. 10/06/2019 (E Hëne) deri më dt.  17/06/2019 (E Hëne) prej orës 10.00 – 18.00  (vetëm gjatë ditëve të punës);
  2. Indeksin/ ID e Kolegjit jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimeve në administratën e Kolegjit;
  3. Obligimet financiare duhet t’i  përmbyllni sipas kontratës;
  4. Mos respektimi i rregullave sipër nuk do t’ju mundësojë paraqitjen e provimeve dhe  e humbni të drejtën e shfrytëzimit të afatit të provimeve;
  5. Pagesa e shpenzimeve të shkollimit mund të bëhet në llogarit bankare në vijim:  1300 – 0010013937.50 – BpB.
  • Provimeve nuk mundeni t’ju nënshtroheni nëse nuk i paraqitni brenda afatit të planifikuar.
  • Për çdo informacion shtesë apo paqartësi Ju lutem na kontaktoni në e-mail adresën: administrata@kolegjiglobus.com dhe 045 505 190.