Bachelor Podujevë

Orari i provimeve Nëntor 2017
Download

Të nderuar student informoheni se prej dt. 27 Nëntor 2017 fillon paraqitja e provimeve deri me dt. 01 Dhjetor 2017 për nivelin e studimeve Bachelor.

 Provimet zhvillohen prej dt. 04.12.2017 – 08.12.2017.

 

Vërejtje:        

  1. Indeksin/ ID e Kolegjit jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimeve në administratën e Kolegjit;
  2. Obligimet financiare duhet t’i  përmbyllni sipas kontratës;
  3. Mos respektimi i rregullave sipër nuk do t’ju mundësojë paraqitjen e provimeve dhe  e humbni të drejtën e shfrytëzimit të afatit të provimeve;
  4. Pagesa e shpenzimeve të shkollimit mund të bëhet në llogarit bankare në vijim:  1300 – 0010013937.50 – BpB.
  • Provimeve nuk mundeni t’ju nënshtroheni nëse nuk i paraqitni brenda afatit të planifikuar.
  • Për çdo informacion shtesë apo paqartësi Ju lutem na kontaktoni në e-mail adresën: administrata@kolegjiglobus.com dhe 045 505 190.