Bachelor Prishtinë

Të nderuar student bashkangjitur e gjeni Orarin e afatit të rregullt të provimeve – Dhjetor 2018 për nivelin e studimeve Bachelor – Qendra Prishtinë.

Afati për paraqitjen e provimeve fillon me dt. 29.11.2018 (E Enjte) deri më dt. 07.12.2018 (E Premte) prej orës 10.00 – 18.00 (vetëm gjatë ditëve të punës)

Globus – Prishtinë – Orari i provimeve – Dhjetor 2018

Vërejtje:        

  1. Indeksin/ ID e Kolegjit jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimeve në administratën e Kolegjit;
  2. Obligimet financiare duhet t’i  përmbyllni sipas kontratës;
  3. Mos respektimi i rregullave sipër nuk do t’ju mundësojë paraqitjen e provimeve dhe  e humbni të drejtën e shfrytëzimit të afatit të provimeve;
  4. Pagesa e shpenzimeve të shkollimit mund të bëhet në llogarit bankare në vijim:  1300 – 0010013937.50 – BpB.
  • Provimeve nuk mundeni t’ju nënshtroheni nëse nuk i paraqitni brenda afatit të planifikuar.
  • Për çdo informacion shtesë apo paqartësi Ju lutem na kontaktoni në e-mail adresën: administrata@kolegjiglobus.com dhe 045 505 190.