Master Studies


Të nderuar studentë ju informojë se me dt. 26 Janar 2018 (E Premte) fillojnë ligjeratat për lëndën “Shkrim Akademik – Shkathtësi në shkrimin e raporteve profesionale” me Prof.ass.dr.Donika DABISHEVCI.

Orari i ligjeratave vlen për studentët e nivelit Master të vitit të Parë (të regjistruar në vitin akademik 2017/2018) dhe të Dytë (të regjistruar në vitin akademik 2016/2017) në programin:

Biznes dhe Menaxhment me specializime:
• Menaxhment Gjeneral Internacional
• Financa, Banka dhe Kontabilitet

Orari i ligjeratave Master Shkrim Akademik
Download

Të nderuar studentë të studimeve Master të Kolegjit tė Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojë se me datë 01 Dhjetor 2017 (E Premte) fillon viti i ri akademik 2017/2018 në nivelin e studimeve Master me ligjeratat për lëndën “Menaxhimi i Financave Ndërkombëtare”.

Orari i ligjeratave për studentėt e regjistruar në vitin akademik 2017/2018 në programin:

Biznes dhe Menaxhmet me specializime:
· Menaxhment Gjeneral Internacional
· Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

Orari i ligjeratave për studentėt e vitit të dytë të studimeve Master të rregjistruar në vitin akademik 2016/2017 në programin:

Biznes dhe Menaxhmet me specializime:
· Menaxhment Gjeneral Internacional
· Financa, Banka dhe Kontabilitet