04 pri
Alban Elshani

...

more
04 pri
Aida Bahtijari

...

more
04 pri
Etem Iseni

...

more
04 pri
Prof.ass.dr Esat Durguti

...

more
04 pri
Prof. Dr. Petrit Pollozhani

...

more
04 pri
Dr. Semiha Loca

Pedagoge Departamenti: Menaxhimit Angazhimi në mësimdhënie: - Sjellje Konsumatore, - Marketing, - Promocion, Shpërndarje Fushat e kërkimit: Marketing, Sjellje Konsumatore, Arsimi i lartë, Cil...

more
04 pri
Prof.dr Bardhyl Ceku

Prof. Dr. Bardhyl Ceku është diplomuar në Universitetin i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë me rezultate të shkëlqyeshme. Në të njëjtin fakultet merr gradën “Doktor në Ekonomi” me tezë “St...

more
04 pri
Prof.dr Drini Salko

...

more
04 pri
Dr. ENTON DURO

Enton Duro është pedagog i brendshëm në fakultetin e Ekonomisë, pranë departamentit të Ekonomiksit nga viti 2009. Lektor i lëndës së Makroekonomisë në sistemin Bachelor dhe Ekonomisë së Zhvill...

more
15 mar
Prof.asoc.dr Shyqri Kelmendi

...

more
15 mar
Prof. Dr. Flutura Kalemi

1974 - 1977 Studime universitare ne Insitutin e Larte Bujqesor, Fakulteti i Ekonomise Agrare Dega Kontabel. 1983 - 1993 Pergatitja e temes se disertacionit per shkallen e pare te kualifikimit pasuniversi...

more
15 mar
Prof.asoc.dr Besnik Krasniqi

...

more
15 mar
Prof.ass.dr Enver Krasniqi

Grada/Titulli: Prof. Ass. Dr. Funksioni: U.D. Rektor dhe Pedagog i brendshëm Kontakt: enver.krasniqi@kolegjiglobus.com   Lindur në vitin 1958 në Bardh I Vogël, KK Fushë Kosovë. Shkoll...

more
15 mar
Prof.Dr Justina Pula

...

more
15 mar
Prof. Dr. Ahmet Ceni

Lindur në vitin 1950 në Shkodër. Shkollën tetë vjeçare përfunduar në Shkodër ndërsa shkollën e mesme në Teknikumin Ekonomik “Nako Spiro” në Tiranë. Mbas shkollës së mesme ka kryer shërb...

more