15 mar
Prof.Dr. Vasilika Kume

Vasilika Kume është diplomuar në profilin Ekonomist për Industri, në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë (1979). Menjëherë pas diplomimit ajo ka punuar për 7 vjet si ekonomiste në deg...

more
15 mar
Prof. Dr. Sherif Bundo

Lindur në Përmet më 15 tetor 1956. Diplomuar për Kontabilitet në FEUT në vitin 1980. Me eksperiencë në Bankë dhe Drejtor Finance në ndërmarrje. Pedagog i Drejtimit Financiar në FEUT që nga v...

more
15 mar
Prof.Dr Nazmi Mustafa

...

more
09 nen
Prof. Assoc. Dr. ARJAN QEFALIA

Arjan Qefalia, me titull akademik "Profesor i Asocuar" (që nga Maj 2015) është pedagog i brendshëm në FEUT, në fushën e Menaxhimit të Cilësisë, Menaxhimit të Operacioneve dhe Menaxhimit të Zinxh...

more