Prof. Dr. Flutura Kalemi

Prof. Dr. Flutura Kalemi

1974 – 1977 Studime universitare ne Insitutin e Larte Bujqesor, Fakulteti i Ekonomise
Agrare Dega Kontabel.
1983 – 1993 Pergatitja e temes se disertacionit per shkallen e pare te kualifikimit
pasuniversitar titulluar “Probleme te rritjes se efektivitetit te prodhimit te
vreshtave ne rrethin e Tiranes”.
1994 Fitova graden Doktor i Shkencave me vleresimin shume mire.
Vendimi i jurise Nr. 103/1 Dt. 27.6.1994.
1999 Me vendimin e Komisionit të Kualifikimit Shkencor Nr 16, datë
15.06.199 fitova graden Profesore i asociuar.
2007 Fitova Graden Profesor Doktor me Vendimin e Komisionit te Kualifikimit
Shkencor dt 15 11 2007.

 

KUALIFIKIMI PASUNIVERSITAR:

Kam marre pjese ne disa kurse pasuniversitare dhe kam fituar diplomen
perkatese:
Kurs i zhvilluar nga profesore te Universitetit te Nebraskes mbi
ekonomine e tregut. Maj 1992.
Program i avancuar mbi ekonomine e tregut dhe drejtimin , nga
Universiteti i Nebraskes. Maj 1993.
Kurs mbi kooperativat, principet dhe parimet. Universiteti i Nebraskes dhe
Land o Lakes. Nentor 1992.
Kurs mbi Agrobiznesin, nga Land o Lakes. Tetor 1992.
Kurs mbi reformen ekonomike ne bujqesi. Universiteti i Virxhinias. Nentor
1992.
Kurs mbi principet e kontabilitetit, Universiteti i Virxhinias. Viti 1995.
Specializim 1 – mujor ne disa universitete te SHBA -se. Mars – Prill 1992.
Specializim 4 – mujor ne Universitetin Makedonia, Selanik Greqi, ne
kuadrin e Programit Tempus (JEP). Nentor – Shkurt 1993, 1994.
Metodologjia e mesimdhenies per te rritur. Kurs i organizuar nga Programi
per Zhvillimin e Pylltarise Private ne Shqiperi. Prill 1997.
Specializim 3 – javor ne Universitetin Makedonia, Selanik Greqi, ne
kuadrin e programit Tempus individual. Maj 1997.
Kurs per organizimin e biznesit te vogel nga Programi per Pylltarine
Private. 1998.
Kurs njevjecar per kontabilitetin dhe auditimin , organizuar nga Banka
Boterore, qershor 2005-2006
Kurs 3-javor ne Institutin e Bujqesise, Paris, France, gusht shtator 2005.
Specializim 3-javor ne Shtutgard Gjermani 2004.