Konferenca e 7-të

 1. BUILDING BRAND LOYALTY: IDENTITY THEORY PERSPECTIVE
  Dominic Appiah
 2. COMPETING ON SERVICE RECOVERY STRATEGIES IN THE UK ONLINE FASHION STOREFRONT
  Samuel Baah Ayertey 
 3. ECONOMETRICAL ANALYSIS ON THE MAIN FACTORS THAT INFLUENCE THE INCREASE OF PUBLIC DEBT IN ALBANIA
  Fiqiri BAHOLLI, Ines DIKA, Evalina CANOLLARI 
 4. ANALIZE E NDIKIMIT TE KURSIT TE KEMBIMIT, BILANCIT TREGTAR DHE ҪMIMEVE TE KONSUMIT NE KUADER TE KRIZES FINANCIARE (Një analize ekonometrike për Shqipërinë)
  Benet BECI, Drini SALKO, Kledian Kodra 
 5. ROLI I NDËRMARRJEVE PUBLIKE NË PROCESIN INTEGRUES NË BE
  Milaim Berisha 
 6. AGRIBUSINESS LENDING AS A REAL OPPORTUNITY FOR RURAL DEVELOPMENT IN ALBANIA
  Irena Boboli, ZamiraVeizi, DritaKllapi, Sahit Surdulli 
 7. IMPACT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT ASPECTS
  Dorina Ciko, Bitila Zhuli, Sahit Surdulli

 8. E DREJTA E AUTORIT DHE DISA PROBLEME TË SAJ NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
  Jonida Dalipaj

 9. TENDENCAT SFIDUESE DREJT PLANIFIKIMIT DHE MENAXHIMIT TË KARRIERËS NË SHQIPËRI
  Alma Delija

 10. ROLI I MIKROFINANCIMIT RURAL, SI NJË INSTRUMENT ZHVILLIMI DHE RRITËS I SEKTORIT BUJQËSOR
  Esmeralda DOÇI

 11. PUBLIC POLICY AND THEIR IMPACT ON DEVELOPMENT OF THE STATE
  Ayman Gad El Ashkar, Ngadhnjim Brovina

 12. KONFLIKTET
  Nashit Ferati, Arben Mazreku

 13. KOMUNIKIMI SI NJË ELEMENT KYÇ NË MANAXHIMIN E NDRYSHIMIT
  Gentisa Furxhi Fadil Osmani

 14. MENAXHMENTI TURISTIK NË KOSOVË, ZHVILLIMI I BURIMEVE NJERËZORE
  Halil HALILI

 15. KRIMI EKONOMIK DHE KORRUPSIONI NË SHQIPËRI, LUFTA NDAJ TYRE
  Egra Ibrahimi. Albana Gjoni (Karameta), Flutura Kalemi.

 16. PARTNERITETI PUBLIK – PRIVAT DHE RAPORTIMI FINANCIAR (rasti i Shqipërisë)
  Kledian Kodra, Lorenc Kociu, Rajmonda Biraci

 17. THE ROLE OF INOVATION IN SME SECTOR – KOSOVO’S PERSPECTIVE
  Enver H. KRASNIQI, Sokol Krasniqi

 18. THE ROLE OF MICROFINANCE FOR THE POOR IN REPUBLIC OF KOSOVO
  Qefsere Kupina

 19. TURIZMI – MUNDËSI E ZHVILLIMIT TË REGJIONIT
  Lavdim Lajçi

 20. NDIKIMI I RREGULLATIVËS SË BAZEL III NË TREGUN BANKAR TË KOSOVËS ANALIZË EMPIRIKE
  Arben MALAJ, Esat DURGUTI, Qazim TMAVA, Erëza Arifi

 21. THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON EMPLOYMENT RELATIONSHIPS
  Mimoza Manxhari

 22. ROLI I MATERIALITETIT NË PËRCAKTIMIN E OPINIONIT TË AUDITUESIT LIDHUR ME PF RASTI I SHQIPËRISË
  Majlinda Maqellari

 23. TAKSA DOGANORE SI INSTRUMENT I POLITIKES FISKALE DHE NDIKIMI I SAJ NE EKONOMIN E KOSOVE
  Ismail Mehmeti, Naim Kamberaj

 24. RISKU I KOMPANIVE QË OPEROJNË NË INDUSTRINË E NAFTËS (UP STREAM) KËRKIMI DHE PRODHIMI, RASTI SHQIPTAR
  Vladimir Mici, Greta Angjeli

 25. COMMERCIAL BANKS IN ALBANIA – ORGANIZATION MODELS IN LEDING PROCESS
  Ergys Misha

 26. NDIKIMI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE NË TRANSFORMIM TË FUNKSIONIT TË BURIMEVE NJERËZORE
  Visar Nallbani, Donika Aliu-Zhuja, Teuta Hamiti

 27. TREGU I SIGURIMEVE NË SHQIPËRI, SHKALLA E PËRQËNDRIMIT DHE PASOJAT NË EKONOMI
  Alqi Naqellari, Altin Hoti, Greta Angjeli

 28. WORK PLACE FACTORS IMPACTING WOMEN ANDITS EFFECT ON PROGRESSIO
  Elly Eleanor Nmecha, Gordon Bowen

 29. PROFESSIONAL COLLABORATION AND TEACHERS’ LEADERSHIP IN PRIVATE FURTHER EDUCATION
  Sebastian U. Okafor

 30. IMAGINING AN ALTERNATIVE DIGITAL DIVIDE: REFLECTIONS ON DIGITAL BOOKS
  Wilson Ozuem, Yllka Azemi

 31. SERVICE FAILURE AND RECOVERY STRATEGIES OF THE FINANCIAL SECTOR IN DEVELOPING COUNTRIES: THE CASE OF KOSOVO
  Wilson Ozuem, Yllka Azemi

 32. QEVERISJA KORPORATIVE DHE VENDIMMARRJA NE KORPORATA
  Ramadan Sejdiu

 33. PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS AND EMPLOYEE MOTIVATION, ALITERATURE REVIEW
  Bernd THOMMES, Gordon BOWEN

 34. SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT: EUROPEAN EXPERIENCES – CROATIAN PERSPECTIVES
  Sanja Tišma, Mira Mileusnić Škrtić, Helena Čermak, Karolina Horvatinčić

 35. SFIDAT E FINANCIMIT TË NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË KOSOVË (QASJA NGA ANA E OFERTËS DHE KËRKESËS SË MJETEVE FINANCIARE
  Qazim TMAVA. Esat DURGUTI, Kushtrim ZEBICA, Fahredin BERISHA, Shqipdona HASHANI

 36. PROBLEMET E IMPLEMENTIMIT TE SKK –VE NGA SME-TE SHQIPTARE PARE NGA KENDEVESHTRIMI I PERDORUESVE TE PASQYRAVE FINANCIARE
  Aurora HOXHA
 37. QUALITY EVALUATION OF THE PUBLIC HOSPITAL SERVICE IN ALBANIA
  Arbina TOTONI, Nora REFATLLARI, Arjan QEFALIA

 38. CAREER DECISION MAKING THEORIES: DO THEY SERVE THE INTENDED PURPOSE IN THE MODERN WORLD?
  WADG. Wickramasinghe, Dr. Gordon Bowen