Konferenca e 5-të

Kolegji “Globus” ka mbajtur Konferencën e pestë shkencore ndërkombëtare në Prishtinë me 29 Shtator 2012 me teme “Globalization, Development, Public Policy & Management: A business Development Perpsektive”. Kjo Konferencë është organizuar në bashkëpunim me Institutin për Hulumtime Ekonomike “Globus”, Universitetin Bujqësor të Tiranës – Fakulteti Ekonomik, Odën Ekonomike të Kosovës – OEK dhe Business Support Centre Kosovo – BSCK. Punimet nga kjo Konferencë janë botuar në Publikim të veçantë me ISBN: 978-9951-582-07-0 ndërkombëtarë.