Konferenca e 6-të

Kolegji “Globus” ka mbajtur Konferencën e gjashtë shkencore ndërkombëtare në Prishtinë me 2 nëntor 2013 me teme “Politikat Publike dhe Mjedisi për zhvillimin e Bizneseve në Vendet e Rajonit”. Kjo Konferencë është organizuar në bashkëpunim me Institutin për Hulumtime Ekonomike “Globus”, Universitetin Poitiers – Francë, Universitetin Bujqësor të Tiranës – Fakulteti Ekonomik dhe Odën Ekonomike të Kosovës. Punimet nga kjo Konferencë janë botuar në Publikim të veçantë me ISBN: 978-9951-582-10-0 ndërkombëtarë. Shfleto punimet e Konferencës.