09 nen
Prof.asoc.dr ARJAN QEFALIA

Arjan Qefalia, me titull akademik "Profesor i Asocuar" (që nga Maj 2015) është pedagog i brendshëm në FEUT, në fushën e Menaxhimit të Cilësisë, Menaxhimit të Operacioneve dhe Menaxhimit të Zinxh...

më shumë
09 nen
Dr. ENTON DURO

Enton Duro është pedagog i brendshëm në fakultetin e Ekonomisë, pranë departamentit të Ekonomiksit nga viti 2009. Lektor i lëndës së Makroekonomisë në sistemin Bachelor dhe Ekonomisë së Zhvill...

më shumë
09 nen
Prof.dr Drini Salko

...

më shumë
09 nen
Prof.dr Bardhyl Ceku

Prof. Dr. Bardhyl Ceku është diplomuar në Universitetin i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë me rezultate të shkëlqyeshme. Në të njëjtin fakultet merr gradën “Doktor në Ekonomi” me tezë “St...

më shumë
06 nen
Prof.asoc.dr Besnik Krasniqi

...

më shumë
06 nen
Prof.Dr Justina Pula

...

më shumë
04 tet
Dr. Semiha Loca

Pedagoge Departamenti: Menaxhimit Angazhimi në mësimdhënie: - Sjellje Konsumatore, - Marketing, - Promocion, Shpërndarje Fushat e kërkimit: Marketing, Sjellje Konsumatore, Arsimi i lartë, Cil...

më shumë
04 tet
Prof. Dr. Petrit Pollozhani

...

më shumë
04 tet
Prof.Dr. Vasilika Kume

Vasilika Kume është diplomuar në profilin Ekonomist për Industri, në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë (1979). Menjëherë pas diplomimit ajo ka punuar për 7 vjet si ekonomiste në deg...

më shumë
04 tet
Prof. Dr. Flutura Kalemi

1974 - 1977 Studime universitare ne Insitutin e Larte Bujqesor, Fakulteti i Ekonomise Agrare Dega Kontabel. 1983 - 1993 Pergatitja e temes se disertacionit per shkallen e pare te kualifikimit pasuniversi...

më shumë
04 tet
Prof. Dr. Ahmet Ceni

Lindur në vitin 1950 në Shkodër. Shkollën tetë vjeçare përfunduar në Shkodër ndërsa shkollën e mesme në Teknikumin Ekonomik “Nako Spiro” në Tiranë. Mbas shkollës së mesme ka kryer shërb...

më shumë
04 tet
Prof. Dr. Sherif Bundo

Lindur në Përmet më 15 tetor 1956. Diplomuar për Kontabilitet në FEUT në vitin 1980. Me eksperiencë në Bankë dhe Drejtor Finance në ndërmarrje. Pedagog i Drejtimit Financiar në FEUT që nga v...

më shumë
04 tet
Prof.ass.dr Esat Durguti

...

më shumë
04 tet
Prof.Dr Nazmi Mustafa

...

më shumë
04 tet
Prof.asoc.dr Shyqri Kelmendi

...

më shumë