U zhvillua tryeza e diskutimit: Women’s Entrepreneurship and Innovation

16 nen

U zhvillua tryeza e diskutimit: Women’s Entrepreneurship and Innovation

U zhvillua me dt. 16/11/2018 tryeza e diskutimit “Women’s Entrepreneurship and Innovation” e organizuar nga Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” në partneritet me APEC – American Professional Education CenterWomen’s Business Association SHE – ERABSC Kosovo dhe IESB Institute në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë në Kosovë.#GEW2018

Paneli për diskutim:

 1. Annette M. FATH-LIHIC,EUSR Chief Political Adviser/Executive Coordinator
 2. Maja EDFAST, First Secretary of Embassy of Sweden, Kosovo
 3. Anita SCHLUCHTER ROTH, Deputy Head of Mission Embassy of Switzerland, Kosovo
 4. Besnik KRASNIQI, University of Prishtina,Faculty of Economy
 5. Mirlinda KUSARI – PURRINI, Women’s Business Association SHE – ERA,
 6. Linda SHALA, Kosovo Women’s Chamber of Commerce
 7. Drenusha SHALA, Baruti/ Co-Founder / CEO
 8. Donika DABISHEVCI, Professor/ College Globus/ Co-Founder Gazetaobserver
 9. Luljeta LIMANI, President of Association of Women in Kosovo Police
 10. Jeta BERISHA, Women’s rights acitivist
 11. GEW Kosovo partners

Tryeza e diskutimit ka qenë hapur dhe kanë marr pjesë professor nga Shqipëria, profesor nga Maqedonia, studiues dhe bashkëpunëtorë shkencorë, punonjës të administratave të larta publike të vëndeve të Rajonit të Ballkanit, studentë të shkollave të doktoraturave, studentë të sapodiplomuar të nivelit Master, ndërmarrës dhe menaxher të niveleve të larta të sektorit Publik dhe të atij privat, punonjës dhe menaxher të bankave dhe të institucioneve financiare, deputetë dhe të zgjedhur, juristë dhe gazetarë, etj.

Kjo tryezë diskutimi do të shërbejë të promovojë ndërmarrësinë tek gratë dhe të inkurajojë gratë e tjera që të angazhohen në afarizëm si dhe të promovojë dialogun ndërmjet sektorit publik dhe privat i cili konsiderohet si një element kyç në përmirësimin e përgjithshëm të aktiviteteve biznesore dhe zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

 

 

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter