Women’s Business Association SHE – ERA

01 mar

Women’s Business Association SHE – ERA

Njoftim
2018 Taiwan, International ICDF Programi i Bursave për Arsimin e Lartë (Bachelor, Master & Ph.D.)

Programi i Bursave Ndërkombëtare të Arsimit të Lartë në Taiwan, sponsorizuar nga Fondi Ndërkombëtar për Bashkëpunim dhe Zhvillim (ICDF), ofron bursa për qytetarët e Republikës të Kosovës në universitetet prestigjioze kombëtare të Taiwanit. Përfituesve të bursave ju mbulohen të gjitha shpenzimet (udhëtimi, akomodimi, shkollimi, sigurimi dhe pagesat mujore). Nën këtë kuadër, qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të aplikojnë për 24 programe Master ose PhD. Aplikantët duhet të aplikojnë për bursën online, dhe për të dërguar dokumentet e kërkuara jo më vonë se 16 mars 2018.Çdo aplikant mund të aplikojnë vetëm për programin e një shkallë. Më shumë informacione mund të gjenden në faqen e internetit të ICDF: www.icdf.org.tw

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter