+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Unioni i Studenteve

Vizioni

Unioni i Studentëve është funksion i pavarur brenda në Kolegjin “Globus” i i cili mbron dhe përfaqëson interesat e studentëve në organin më të lartë të Kolegjit – Bordin Drejtues. Përfaqësuesi i studentëve zgjidhet në mënyrë të hapur dhe transparente i mbështetur me votat e opinionit të studentëve.

Qëllimet e unionit të studentëvepërqendrohen në organizimin e aktiviteteve shoqërore, rekreative, sportive dhe studimore.


Aktivitetet:

1. T’u sigurojë studentëve mbështetje financiare në realizimin e projekteve studimore
2. Revistën “Jeta studentore” në Kolegjin “Globus”
3. Kampe verore/dimërore
4. Organizimin e aktiviteteve sportive
5. Krijimin e mardhënieve të reja me unionet e studentëve të  universiteteve tjera