Tryezë diskutimi: Women’s Entrepreneurship and Innovation

05 nen

Tryezë diskutimi: Women’s Entrepreneurship and Innovation

Tryeza e diskutimit “Women’s Entrepreneurship and Innovation” do të organizohet nga Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” në partneritet me APEC – American Professional Education CenterWomen’s Business Association SHE – ERABSC Kosovo dhe IESB Institute në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë në Kosovë.

Tryeza do të mbahet me dt. 16/11/2018 në Kampusin e Kolegjit “Globus” në Prishtinë.

Kjo tryezë diskutimi ka për qëllim të promovojë ndërmarrësinë tek gratë dhe të inkurajojë gratë e tjera që të angazhohen në afarizëm si dhe të promovojë dialogun ndërmjet sektorit publik dhe privat i cili konsiderohet si një element kyç në përmirësimin e përgjithshëm të aktiviteteve biznesore dhe zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik

Women’s Entrepreneurship and Innovation Training copy
GEW18

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter