Trajnimi “Prokurimi publik dhe e-prokurimi”

22 shk

Trajnimi “Prokurimi publik dhe e-prokurimi”

Kolegji “Globus” ka implementuar suksesshëm dhe falas trajnimin “Prokurimi publik dhe e-prokurimi” për ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve në Kampusin Prishtinë.

Përfituesit janë trajnuar për ngritjen e kapaciteteve dhe njohurive lidhur me fushën e prokurimit me profesorin me përvojë profesionale të fushës PhD cand. Muhamet J. Spahiu.

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter