+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

TAKIMI ME UDHËHEQËSIT ARSIMORË NË MITROVICË

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus”në bashkëpunim me Drejtoreshën e Drejtorisë së Arsimit në Komunën eMitrovicës znj. Ajmane BARANI organizuan takim me të gjithë Drejtorët eInstitucioneve Arsimore (të shkollave fillore dhe të mesme)dhe stafin mësimdhënës në Mitrovicë për prezantimin e programit tëstudimeve Master Menaxhment i Institucioneve në Edukim (MIE) nëasamblenë e Komunës së Mitrovicës.

Rektori Prof.dr.NazmiMUSTAFA e prezantoi programin e studimeve Master Menaxhment iInstitucioneve në Edukim për rolin dhe rëndësin që ka për menaxhimin dhezhvillimin e arsimit Cilësor për krijimin e kuadrove kualitative.

foto-poost-ngjarje-01