Azem Rexhaj

Azem Rexhaj

Biznes dhe Menaxhment

Grada/Titulli: Mr. Sc.
Funksioni: Ligjerues 
Kontakt: azemrexhaj@gmail.com

 

Lindur në vitin 1975 në Pejë. Shkollën tetë vjeçare dhe atë te mesme I ka përfunduar ne Istog. Ne vitin 2003 e ka përfunduar Fakultetin Ekonomik ne Universitetin e Prishtinës, ne vitin 2009 ka Magjistruar ne po te njëjtin fakultet ne Drejtimin Menaxhment dhe Informatikë, ndërsa ne vitin 2008 ka kryer një Master ne Kolegjin UBT ne drejtimin Menaxhment dhe Ligji Ndërkombëtar i Prokurimit.

Pas kryerjes se Fakultetit Ekonomik ka filluar te punoje ne Drejtorin per Miniera dhe Minerale ne pozicionin e Zyrtarit te Financave, pastaj aty është avancuar ne pozicionin e Drejtorit te Financave. Ne vitin 2005 pas themelimit te Komisionit te Pavarur për Miniera dhe Minerale është Avancuar ne pozitën e zv. Drejtorit te Përgjithshëm, me pastaj ne vitin 2007 nga PSSP-ja është emëruar ne pozitën e Drejtorit (Kryeshef Ekzekutiv) te po te njëjtit institucion, pozicion te cilin e kam ushtruar deri ne vitin 2012. Ne vitin 2012 jam emëruar nga Komiteti Drejtues Ndërministror për Projektin e Brezovices si Menaxher I Projektit për Zhvillimin e Qendrës Turistike te Brezovices. Ne vitin 2014 është zgjedhur Drejtor Ekzekutiv I Odes Ekomomike Gjermano-Kosovare. Ne vitin 2015 nga Kuvendi I Kosovës është emëruar ne pozitën e anëtarit te Bordit ne komisionin e Pavarur për miniera dhe Minerale, me mandate deri ne vitin 2020.

Nga viti 2013 dhe deri në momentin aktual është profesor në departamentin e Menaxhimit ne Kolegjin për Menaxhim internacional GLOBUS.

Momentalisht është edhe ne studimet e doktoratës ne Fakultetin Ekonomik ne Universitetin Hasan Prishtina ne Prishtinë.

Azemi ka te kryer shume trajnime profesionale dhe është njohës i gjuhës Angleze, Gjermane dhe Serbo-Kroate.