+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Publikimet/Revistat

Vizioni

PUBLIKIMET E KOLEGJIT TË MENAXHMENTIT INTERNACIONAL “GLOBUS”

Konferenca e parë shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi dhe Integrimi Ekonomik ne Rajon – Sfida te Ballkanit” – 2008

Konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare “Risku dhe Zhvillimet Ekonomike Rajonale” – 2009

Libri “Hyrje ne Kontabilitet” Prof Dr Thanas Dhimarko – 2010

Libri “Menaxhment Strategjik” Prof Dr Nazmi Mustafa – 2010

Konferenca e tretë shkencore ndërkombëtare “Ekonomia Rajonale përballë sfidave të krizës financiare” – 2011

Libri “Menaxhimi i Projekteve” Prof Dr Shyqri Kelmendi – 2011

Libri “Lidershipi” Prof Dr Vasilika Kume, Prof Dr Nazmi Mustafa & Dr  Enver Krasniqi – 2011

Libri “Matematika per Biznes” Prof Dr Besa Shahini & Dr Sahit Surdulli – 2011

Konferenca e katërt shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi rajonal ekonomike permes zhvillimit te NVM-ve” – 2011

Konferencë Shkencore “Resurset minerare – bazë për zhvillimin ekonomik të Kosovës” 2012

Konferencën e pestë shkencore ndërkombëtare në Prishtinë 2012 “Globalization, Development, Public Policy & Management: A business Development Perpsektive”

Konferencën e gjashtë shkencore ndërkombëtare në Prishtinë 2013 “Politikat Publike dhe Mjedisi për zhvillimin e Bizneseve në Vendet e Rajonit”

Konferencën e shtatë shkencore ndërkombëtare në Prishtinë 2014 “Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në Krijimin e Hapësirave të reja drejt Integrimit Evropian”

Konferenca e tetë shkencore ndërkombëtare në Prishtinë, Nëntor 2015 “Analizat Aktuale dhe Pritjet e Investimeve të Huaja në Rajonin e Evropës Juglindore”