+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Orari i Provimeve – Bachellor Prishtine

regjistrimi

Afati i rregult i Provimeve Shtator 2017

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Afati i rregult i Provimeve Qershor 2017

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Para afati i Provimeve Maj 2016

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Semestri Pranverorë – Kollokuiumet e para 2015/2016

Orari i kollokuiumeve

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Afati i Rregullt i Provimeve Mars 2016

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Afati i Rregullt i Provimeve Janar 2016

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Orari i Kollokuiumeve të II-ta

Orar i kolokuiumeve

Afati i Provimeve Para-Afati Janar 2016

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Afati i Provimeve Tetor 2015

Vërejtje: Indeksin/StudentID jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit.

Paraafati i Provimeve Shator 2015

Vërejtje: Indeksin/StudentCard jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit

Afati i Provimeve Qershor 2015

Vërejtje: Indeksin/StudentCard jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit

Afati i Provimeve Maj 2015


 

Orari i Kollokuiumeve – Semestri Veror 2014/15

Orari i Kollokuiumeve të Dyta 11-18 Maj 2015

Orari i Kollokuiumeve të Para 07-11 Prill 2015


 

Afati i provimeve Mars 2015


Afati i Provimeve Janar 2015

Vërejtje: Indeksin/StudentCard jeni të obliguar ta keni me vete me rastin e paraqitjes së provimit