+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Orari i kolokviumit te pare / Studime Bachelor/ Dhjetor 2016

Të nderuar studentë,

Tani jemi në Javën e katërt të vitit akademik 2016/2017 dhe sipas plan-programit të Semestrit Dimëror në Javën e pestë (por e kemi shtyrë në javën e gjashtë) është i planifikuar organizimi i kolokviumit të parë për të gjitha lëndët në KMI “Globus” .

Dt. 28/11/2016 (E Hene) nuk do te punohet per ndere te festes se Flamurit Kombetar dhe jane bere ndryshime te nevojshme edhe per kolokviumet e planifikuar me kete date.

Andaj ju njoftojmë me kohë që të përgatiteni !

Vërejtje:

·Udhëzoheni të shkoni në administrate dhe t’i plotësoni formularët si në vijim:

Formularët për regjistrimin e semestrit?

Formularët për përcaktimin e lëndës zgjedhore?

  • ID – Letërnjoftim personal dhe ID e Kolegjit jeni të obliguar të keni me vete në provim;
  • Pagesa e shpenzimeve të shkollimit mund të bëhet në llogarit bankare në vijim:

·Numri i xhirollogarise së Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” në BpB Bank  është 1300 – 0010013937.50 – BpB

  • Studentët e vitit të dytë dhe të tretë të cilët janë në programet Financa dhe Banka, Kontabilitetit dhe Auditim në lëndët specifike të programeve për të cilat janë të organizuara me konsultime do t’ju nënshtrohen komplet provimit në fundë të semestrit.

·Studentët që nuk do të lejohen t’i nënshtrohen kolokviumeve janë ata/o të cilët nuk i/e kanë regjistruar semestrin, nuk janë përcaktuar për lëndë zgjedhore dhe nuk i kanë kryer obligimet financiare sipas kontratës.