+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Menaxhues

Prof. Dr. Nazmi Mustafa

Prof. Dr. Nazmi Mustafa

Rektor
Prof. Dr. Sherif Bundo

Prof. Dr. Sherif Bundo

Pro – Rektor Honoris
Ahmet Arifi

Ahmet Arifi

Sekretar Gjeneral

Prof. Dr. Ahmet Ceni

Prof. Dr. Ahmet Ceni

Udhëheqës i Drejtimit Menaxhimi i Sektorit Publik - Studime Master

 

 

Prof. Dr. Shyqri Kelmendi

Prof. Dr. Shyqri Kelmendi

Drejtor i Insitutit IHE “Globus”
Kushtrim Zebica

Kushtrim Zebica

Menaxher - Zyra për Sigurimin e Cilësisë
Qendresa Latifi

Qendresa Latifi

Administratore - Dga Podujeve