Marrëveshje bashkëpunimi me IMF KosInvest

20 nen

Marrëveshje bashkëpunimi me IMF KosInvest

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Institucionin Mikrofinanciar KosInvest

Gjithnjë e më shumë jemi duke e rritur bashkëpunimin e bizneseve të sektorit privat me Kolegjin përmes Zyres së Sigurimit të Cilësisë e cila është një mekanizëm komunikimi që inicon dialogun dhe bashkëpunimin në mes të sektorit privat dhe Kolegjit në:
– aspektin e përditësimit të programeve të studimeve dhe përputhjes së kurrikulave me kërkesat e tregut;
– zhvillimit të projekteve kërkimore me interes të përbashkët;
– ofrimit të praktikës profesionale ashtu që studentët të aplikojnë njohuritë teorike në praktikë dhe
– Rrisin shanset për punësim dhe vet-punësim të të diplomuarëve

 

Kos1
Kos2
Kos3
logo66

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter