Ligjeratat Master – Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik

16 maj

Ligjeratat Master – Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik

Me dt. 18.05.2018 (E Premte) fillojnë ligjeratat për lëndën“Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik” me Prof.dr.Nazmi MUSTAFA

Orari i ligjeratave vlen për studentët e vitit të parë (Regjistruar 2017/2018) në programin:

  Biznes dhe Menaxhment me specializime:

 • Menaxhment Gjeneral Internacional
 • Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

Orari i ligjeratave Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik
Shkarko

 

Përmbajtja e shkurtër e lëndës

Kjo lëndë merret me proceset e menaxhmentit strategjik. Rrallë herë formulimi i strategjisë është shume i hapur/i thjeshtë. Ndërlikushmëria e korporatës dhe paqartësitë e tregut shpesh rezultojnë në procese të crregullta dhe ndonjëherë politike. Si pasoje shume prej koncepteve, kornizave dhe mjeteve qe ne i perdorim shpesh paraqiten shume te hapura ne teori, por mund të jenë shumë të vështira që të aplikohen në praktikë. Kjo ndodhë sepse në thelb strategjia eshte një proces shoqëror, dhe mund të jetë e veshtirë që në mënyre objektive të përcaktohet sasia apo të analizohet. Por përfundimisht, janë keto procese shoqërore, që përforcojnë performancën ekonomike. Kjo lendë, eshte e dizajnuar qe të prezantoj menaxhimin strategjik tek studentet e masterit, dhe te filloni integrimin e njohurisë nga mësimet dhe përvojat e më hershme që të identifikohet dhe të adresohen brengat strtegjike të kompanisë. Qëllimi i kësaj lënde është që ti lejoj studentët të shqyrtojnë proceset e menaxhimit strategjik.

 

Qellimi dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Njohuri

 • Nderliueshmeria e menaxhimit strategjik ne kompani;
 • Nje njohuri e koncepteve kryesore qe lidhet me proceset e menaxhimit strategjik;
 • Perspektiva te ndryshme per menaxhim strategjik;
 • Ceshtjet aktuale qe menaxheret strategjik ballafaqohen

Aftësitë

 • Aftesi te menaxhoj dhe sintetizoj informaten relevante rreth kompanise ne menyre te qarte, te shendoshe, te hollsishem
 • Te menduarit e gjere dhe integrues
 • Aftesi te perdoren konceptet e menaxhimit te prodhohen konkluzione bindese per kompani reale
 • Aftesi qe te aplikoj teori dhe modele ne ambiente dhe kontekste te reja
 • Aftesi per te vleresuar and kritikoje teori dhe modele te biznesit

Kompetenca

 • Aftesi per te analizuar situata te nderlikuara biznesore
 • Aftesi te ndertimit te argumentit dhe perpjekjes per te bindur
 • Pune grupore dhe aftesi prezantimi
 • Aftesi per te komunikuar qartas dhe ne menyre bindese analiza dhe konkluzione
 • Deri ne fund te ketij kursi studentet do te kene mesuar;
 • Qasjet e vlefshme te analizes strategjike dhe limitimet e tyre;
 • Njohuri per strategji alternative per kompani ne kontekste te ndryshme
 • Perspektiva te ndryshme per menaxhim strategjik

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter