+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Ligjerata – Master

regjistrimi

Orari i Ligjeratave Niveli i Studimeve Master viti Akademik 2015/2016

Shfrytëzo Draftin për hartimin e Punimt të Diplome Master

Rregullorja për Përgatitjen dhe Mbrojtjen e Punimit të Diplomës

Lëndët e ligjeruara gjatë vitit akademik 2015/2016

Orari i Ligjeratave Niveli i Studimeve Master viti Akademik 2014/2015

Lëndët e ligjeruara gjatë vitit akademik 2014/2015

 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Arsim Prof Dr Ahmet Ceni (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Financë Ndërkombëtare, Prof. Dr. Sherif Bundo
 • Kontabiliteti Menaxherial i Avancuar në korporata internacionale – Prof. Dr. Flutra Kalemi
 • Vendim Marrje Menaxheriale Prof Dr Justina Sh. Pula
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore Prof Dr Ahment Ceni
 • Menaxhimi i Cilësisë në Edukim Prof Dr Arian Qefalia (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Menaxhimi i Shpërblimit Prof Dr Ahmet Ceni
 • Menaxhim Strategjik në Edukim Prof Dr Nazmi Mustafa (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Kontebilitet i Avancuar Financiar – Prof Dr Flutra Kalemi
 • Menaxhimi i Shperblimit – Prof Dr Ahmet Ceni
 • Kontabiliteti Publik dhe i OJQ-ve – Dr. Shefket Jakupi
 • Kontabiliteti i Taksave – Dr. Shefket Jakupi
 • Menaxhimi i Marketingut Ndërkombëtar – Prof Dr Bardhyl Ceku
 • Standarded Ndërkombëtare dhe Standardet e Kontablitetit në Kosovë – Prof Dr Flutra Kalemi
 • Zhvillimi i Kurikulave Didaktika dhe Teknologjitë Multimediale – Prof Dr Valier Peshkopia (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Teknologjitë bashekohore ne edukim – Prof Dr Vilma Tafani (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Lidershipi Kreativ Prof Dr Vasilika Kume
 • Pasqyrat Financiare dhe Auditimi – Prof Dr Flutra Kalemi
 • Menaxhimi i Prodhimit – Prof Dr Shyqri Kelmendi
 • Teknologjitë bashekohore ne edukim – Prof Dr Vilma Tafani (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik – Prof Dr Nazmi Mustafa
 • Menaxhimi i Sistemit të Arsimit në Kosovë – Prof Dr Sherif Bundo
 • Lidershipi Strategjik – Prof Asc. dr Enver Krasniqi