Kontakt

Kontakt

Per me shume informacione

Na kontaktoni permes numrit te telefonit dhe email adreses, apo na shkruani ne formen kontaktuese me
poshte duke plotesuar format e nevojshme.

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” Rr. Bedri Pejani
(Prapa ndërtesës së Qeverisë së Kosovës) 10000 Prishtinë

Tel/Fax: +38138 225 405 | +38138 704 730
Mobile: + 377 45 505 190 | +377 45 505 190 Prishtinë
Mobile: + 377 45 505 193 | +377 45 505 194 Podujevë

info@kolegjiglobus.com