Fillimi i ligjeratave për lëndën Shkrim Akademik – Shkathtësi në shkrimin e raporteve profesionale” në studime Master

26 jan

Fillimi i ligjeratave për lëndën Shkrim Akademik – Shkathtësi në shkrimin e raporteve profesionale” në studime Master

Të nderuar studentë të studimeve Master të Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” ju informojë se me dt. 26 Janar 2018 (E Premte) fillojnë ligjeratat për lëndën “Shkrim Akademik – Shkathtësi në shkrimin e raporteve profesionale” me Prof.ass.dr.Donika DABISHEVCI.

Orari i ligjeratave vlen për studentët e nivelit Master të vitit të Parë (të regjistruar në vitin akademik 2017/2018) dhe të Dytë (të regjistruar në vitin akademik 2016/2017) në programin:

Biznes dhe Menaxhment me specializime:
• Menaxhment Gjeneral Internacional
• Financa, Banka dhe Kontabilitet

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter