+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Kategoria: ALUMNI

Misioni i Alumni

Alumni në Kolegjin e Menaxhmentit Internacional “Globus” synon përmes këtij asociacioni t’i shërbejë studentëve aktiv, studentëve potencial të Kolegjit “Globus” dhe alumnive (të diplomuarve). Misioni këtij asociacioni është forcimi dhe zhvillimi përmes Kolegjit “Globus” me asistim në proceset e rekrutimit të studentëve dhe angazhimin e tyre në aktivitete të ndryshme për të rritur reputacionin dhe të promovojë imazh pozitiv të Alumnive dhe Kolegjit të Menaxhmentit Internacional “Globus” në vend dhe jashtë. Qëllimi i Alumnit është të çoj përpara të gjithë Alumnit dhe Kolegjin e Menaxhmentit Internacional “Globus” duke i lidhur […]

Me shume