+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Akademik

Prof. Dr. Nazmi Mustafa

Prof. Dr. Nazmi Mustafa

Rektor në Kolegjin e Menaxhmentit Internacional Globus
Prof. Dr. Sherif Bundo

Prof. Dr. Sherif Bundo

Bashkëpunëtorë ne Kolegjin Globus dhe Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë
Prof. Dr. Ahmet Ceni

Prof. Dr. Ahmet Ceni

Bashkëpunëtorë , Kolegji Globus, UT, Fakulteti Ekonomik
Prof. Dr. Flutura Kalemi

Prof. Dr. Flutura Kalemi

Bashkëpunëtorë në Kolegjin Globus dhe Universitetin e Agrokultures Tirane

 

Prof. Dr. Vasilika Kume

Prof. Dr. Vasilika Kume

Bashkëpunëtorë në Kolegjin e Menaxhmentit Internacional Globus
Prof. Dr. Shyqri Kelmendi

Prof. Dr. Shyqri Kelmendi

Pedagog në Kolegjin e Menaxhmentit Internacional 'Globus' dhe Universitetin e Prishtines, Fakulteti i Minierave dhe Metalurgjise
Prof. Dr. Besnik Krasniqi

Prof. Dr. Besnik Krasniqi

Pedagog në Kolegjin 'Globus' dhe Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik
Prof. Dr. Petrit Pollozhani

Prof. Dr. Petrit Pollozhani

Bashkëpunëtorë në Kolegjin Globus dhe Universitetin e Tetoves , Fakulteti Ekonomik

[/vc_column]

 

Prof. Dr. Lulzim Hana

Prof. Dr. Lulzim Hana

Pedagog, Kolegjin i Menaxhmentit Internacional 'Globus'

Prof. Dr. Rezarta Peri

Prof. Dr. Rezarta Peri

Pedagog, Kolegjin i Menaxhmentit Internacional 'Globus'
Prof. Dr. Robert Koli

Prof. Dr. Robert Koli

Pedagog, Kolegjin i Menaxhmentit Internacional 'Globus'
Prof. Dr. Arian Qefalia

Prof. Dr. Arian Qefalia

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus dhe UP Tiranë

Prof. Dr. Shefkije Islamaj

Prof. Dr. Shefkije Islamaj

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus dhe UP Prishtinë
Prof. Dr. Dhimiter Tole

Prof. Dr. Dhimiter Tole

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus

 

Prof. Dr. Ezmolda Barolli

Prof. Dr. Ezmolda Barolli

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Prof. Dr. Sokol Axhemi

Prof. Dr. Sokol Axhemi

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus dhe UP Tiranë

Prof. Dr. Llukan Puka

Prof. Dr. Llukan Puka

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus dhe UP Tiranë
Prof. Dr. Sokol Axhemi

Prof. Dr. Sokol Axhemi

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus dhe UP Tiranë
Prof. Dr. Vilma Tafani

Prof. Dr. Vilma Tafani

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus

 

Prof. Dr. Valier Peshkëpia

Prof. Dr. Valier Peshkëpia

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus dhe UET

Prof. Dr. Stefan Qiriqi

Prof. Dr. Stefan Qiriqi

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Prof. Dr. Edi Puka

Prof. Dr. Edi Puka

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus, UET dhe A Mojsiu
Dr. Florin Peci

Dr. Florin Peci

Pedagog, Kolegjin i Menaxhmentit Internacional 'Globus'
Dr. Bedri Bahtiri

Dr. Bedri Bahtiri

Pedagog në Kolegjin 'Globus' dhe Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Juridik

Dr. Enver Krasniqi

Dr. Enver Krasniqi

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Dr. Qazim Tmava

Dr. Qazim Tmava

Pedagog, Kolegjin i Menaxhmentit Internacional 'Globus'
Dr. Semiha Loca

Dr. Semiha Loca

Pedagog, Kolegji i Menaxhmentit Internacional 'Globus'
Dr. Sahit Surdulli

Dr. Sahit Surdulli

Pedagog, Kolegji i Menaxhmentit Internacional 'Globus'

Dr. Rinaldo Muça

Dr. Rinaldo Muça

Pedagog në Kolegjin 'Globus' dhe Universitetin e Tiranes, Fakulteti Ekonomik
Dr. Oltion Rrumbullaku

Dr. Oltion Rrumbullaku

Pedagog në Kolegjin 'Globus' dhe Universitetin e Tiranes, Fakulteti Ekonomik
Dr. Esat Durguti

Dr. Esat Durguti

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Mr. Levent Koro

Mr. Levent Koro

Pedagog, Kolegji i Menaxhmentit Internacional 'Globus'

Mr. Mustafë Murturi (PhD Cand.)

Mr. Mustafë Murturi (PhD Cand.)

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Mr. Skender Berisha (PhD Cand.)

Mr. Skender Berisha (PhD Cand.)

Pedagog, Kolegji i Menaxhmentit Interancional 'Globus'
Mr. Ymer Shatri (PhD Cand.)

Mr. Ymer Shatri (PhD Cand.)

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Mr. Donika Aliu Zhuja (PhD Cand.)

Mr. Donika Aliu Zhuja (PhD Cand.)

Pedagoge, Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus

Mr. Albana Gorishti

Mr. Albana Gorishti

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Mr. Blerina Vika

Mr. Blerina Vika

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Mr. Edlira Martiri

Mr. Edlira Martiri

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
MBA. Gloria Tyxhari

MBA. Gloria Tyxhari

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus

MSc. Jusuf Bërbatovci

MSc. Jusuf Bërbatovci

Pedagog Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
MSc. Arsim Gjinovci

MSc. Arsim Gjinovci

Pedagog - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Mr. Fjolla Arfi (PhD Cand.)

Mr. Fjolla Arfi (PhD Cand.)

Pedagoge - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Msc. Arianita Beqa-Rraci

Msc. Arianita Beqa-Rraci

Lektore - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus

MSc. Ilire Ahmeti (PhD Cand.)

MSc. Ilire Ahmeti (PhD Cand.)

Asistent Profesor - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
Msc. Shqipdona Hashani (PhD Cand.)

Msc. Shqipdona Hashani (PhD Cand.)

Asistent Profesor - Kolegji i Menaxhmentit Internacional ``Globus``
MSc. Arta Hoti (PhD C.)

MSc. Arta Hoti (PhD C.)

Ligjerues - Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus
PhD. Ladnorg Soegfried Peter

PhD. Ladnorg Soegfried Peter

Chamber of Commerce Vienna, Austria Venetia Education Institute, Vienna

 

PhD. Frenk Reisback

PhD. Frenk Reisback

Profesor vizitor