Afati për mbrotjtjen e diplomave Master – Janar

12 jan

Afati për mbrotjtjen e diplomave Master – Janar

Të nderuar studentë informoheni se afati për mbrojtjen e diplomave Master është me dt. 27 Janar 2018 (E Shtune).

Ju lutem që t’i veproni si në vijim:

  1. Ju lutem që t’i filloni procedurat administrative për plotësimin e dosjeve sipas kritereve të përcaktuara me  Ligj dhe akte normative të brendshme;
  2. Afati për plotësimin e dosjes sipas kritereve të përcaktuara me Ligj dhe akte normative të brendshme është deri me dt. 19 Janar 2018 (E Premte).
  3. Lajmërohuni tek Mentorët Tuaj dhe kërkojeni miratimin e temës së Diplomës dhe kërkesën për emërim Komisoni ta dorëzojnë në Administratën e Kolegjit “Globus”;
  4. Të gjitha Temat Tuaja do të kalojnë nëpër procedura të rregullta për aprovim nga Këshilli Mësimor Shkencor  – KMSH, mbledhja do të mbahet me dt. 20.01.2018 prej orës 10.00.

Për te gjitha informatat rreth plotesimit te dosjes tuaj drejtoheni ne e=-mailin:  administrata@kolegjiglobus.com 

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter