+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Menaxhues

Prof. Dr. Nazmi Mustafa

Prof. Dr. Nazmi Mustafa

Rektor
Prof. Dr. Sherif Bundo

Prof. Dr. Sherif Bundo

Pro – Rektor Honoris
Prof. Dr. Justina Shiroka – Pula

Prof. Dr. Justina Shiroka – Pula

Pro - Rektore
Ahmet Arifi

Ahmet Arifi

Sekretar Gjeneral
Prof. Dr. Besnik Krasniqi

Prof. Dr. Besnik Krasniqi

Udhëheqës i Drejtimit Menaxhment Gjeneral Internacional - Studime Bachelor dhe Master
Prof. Dr. Ahmet Ceni

Prof. Dr. Ahmet Ceni

Udhëheqës i Drejtimit Menaxhimi i Sektorit Publik - Studime Master
Prof. Dr. Bardhyl Ceku

Prof. Dr. Bardhyl Ceku

Udhëheqës i Drejtimit Biznes dhe Marketing Internacional - Studime Bachelor dhe Master
Prof. Dr. Drini Salko

Prof. Dr. Drini Salko

Udhëheqës i Drejtimit Financa dhe Banka - Studime Bachelor dhe Master
Prof. Dr. Rovena Bahiti

Prof. Dr. Rovena Bahiti

Udhëheqëse i Drejtimit Menaxhimi i Informatikës në Ekonomi - Studime Bachelor
Prof. Dr. Shyqri Kelmendi

Prof. Dr. Shyqri Kelmendi

Drejtor i Insitutit IHE “Globus”
Kushtrim Zebica

Kushtrim Zebica

Menaxher - Zyra për Sigurimin e Cilësisë
Visar Nallbani

Visar Nallbani

Menaxher - Teknologjia Infomative dhe Komunikimi
Emira Bakalli

Emira Bakalli

Administratore
Qendresa Latifi

Qendresa Latifi

Administratore - Dga Podujeve